C.V. De Vrolijke Vagebonden

 

 Zo Zit Dat In Oeteldonk

 

 

 

De hoofrolspelers en andere funktionarissen.

 _____________________________

  Hoogwaardigheidsbekleders: 

De Prins:

Officiele Titulatuur:

Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo, Ridder van het Reksam, Heer en Meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz., enz...

Deze titel aangevuld met achter het woord Amadeiro het volgnummer als zoveelste telg van de dynastie.

Aanspreektitel: Koninklijke Hoogheid

Kleding:

Rokkostuum bij volgende gelegenheden, t.w.: bij de festiviteiten rond XI-XI, bij zijn intocht, ontvangst op het stadhuis, tijdens zijn troonrede, het onthullen van Knillis en tijdens het "auwe vellendiner".

Bij het rokkostuum hoort een steek met witte veren, een blauwe prinsensjerp en het zogenaamde prinsenkruis. De sjerp te dragen van linksboven naar rechtsonder.

Bourgondisch kostuum bij de optocht en de daarop volgende bezoeken aan zijn onderdanen op maandag en dinsdag en bij de begravenis van Knillis.

Bij beide kostuums horen witte handschoenen.

Voor eventueel buiten deze dagen zich voordoende evenementen geeft de Minister van Protocol richtlijnen voor de kleding.

Het funktioneren:

De Prins staat boven alle partijen en dient zich als zodanig op te stellen. Hij spreekt en schrijft Algemeen Beschaafd Nederlands en drukt zich uit in de "Pluraris Majestatis". Buiten de normale historisch gegroeide carnavalsperiode kan en mag Z.K.H. niet functioneren, tenzij voor zeer exceptionele gebeurtenissen i.o.m. de Minister van Protocol.

 

De Adjudant:

Officiele titulatuur: Adjudant van Z.K.H. Prins Amadeiro etc., etc...

Aanspreektitel: Mijnheer de Adjudant

Kleding:

Als bij Z.K.H. met uitzondering van de sjerp en het prinsenkruis. Zijn sjerp heeft de kleuren rood-wit-geel en wordt gedragen als door Z.K.H.

Het Funktioneren:

Hij bevindt zich steeds aan de zijde van Z.K.H. en draagt zorg voor het wel en wee van de prins in de meest uitgebreide zin des woords. Een en ander in overleg met de korporaal van ut gevollug en Driek Pakaon. Hij is verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle egards tegenover Z.K.H. Hij kan nimmer zonder de prins optreden.

Algemeen:

Prins en Adjudant kunnen zich buiten het progamma onder het volk begeven maar dan wel incognito, d.w.z. boerenkiel. Ook dan dienen zij zich overeenkomstig hun waardigheid te gedragen. 

 

Burgervaojer van Oeteldonk:

Officiele titulatuur: Burgervaojer Vaan Oeteldonk 

Naam: Peer Van Den Muggenheuvel

Aanspreektitel: Peer c.q. Burgervaojer

Kleding: 

Officieel burgemeesters-(gala)-kostuum bestaande uit zwarte pantalon met zilveren bies en slipjas met zilveren borduursel op de kraag en de manchetten. Steek met witte veren en roset, cape en witte handschoenen.

Het Funktioneren:  

Zijn eerste is burgermeester van Oeteldonk te zijn. Ten Stadhuize neemt hij voor drie dagen de sleutels van de stad en de verantwoordelijkheid van de Bossche burgemeester over. Hij is de gastheer van de Prins, Adjudant en Gevollug. Middels zijn "aonspraok" houdt hij de Prins op de hoogte van het wel en wee in Oeteldonk gedurende het afgelopen jaar. Er wordt van hem verwacht dat hij zich onder het volk begeeft en met hen de feestvreugde deelt. Hij bedient zich van de Oetedonkse taal. Peer en zijn Assessor kunnen eventueel buiten de carnavalsdagen optreden bij zuiver Oeteldonkse aangelegenheden in de daarvoor voorgeschreven kleding en uitsluitend via overleg met de Minister van Protocol.

 

Assessor:

Titel: Assessor

Naam: Kees Minkels 

Aanspreektitel: Assessor c.q. Kees

Kleding:

Meijerijsch boerenpak bestaande uit zwarte broek, zwarte rechte jas met overslag, "zondags"-frontje, verlaagde bolhoed met rood-wit-gele lint (rood bovenop), Amadeiro-das met horizontale kleuren en gouden "A" in rood fond.

Het Funktioneren:

Hij bevindt zich steeds aan de zijde van de peer en draagt zorg voor het wel en wee van de peer in de meest uitgebreide zin des woords een en ander in overleg met Driek Pakaon c.q. de P.P. van de raad van XI die daartoe is aangewezen. Hij is mede verantwoordelijk voor het goed funktioneren van de peer en zorgt dat tegenover de Burgervaojer alle egards in acht worden genomen. Bij ontstentenis van de peer kan hij in overleg met de minister van protocol zelfstandig optreden en de peer waarnemen.

Algemeen:

Peer en Assessor zijn steeds in funktie gedurende het Oeteldonkse carnaval.

 

Driek Pakaon:

Titel: Driek Pakaon:

Naam: Driek Pakaon

Aanspreektitel: Driek of Driek Pakaon

Kleding:

Donker blauwe pantalon met rode bies, donker blauw jasje met koperen knopen, rode epauletten en rode boord met daaronder witte puntboord (zgn. vadermoordenaar). Donker blauwe kleppet waarom rode band met het woord Oeteldonk.

Het Functioneren:

Zijn eerste taak is altijd geweest "de vrullie van de sjees te houwe". In de loop der tijden is dat uitgegroeid tot het zorgdragen voor de Prins en de Peer in goed overleg met de Korporaal en de Assessor.

 

Overige Funktionarissen:

 

Ministerraad:

Titel: Minister

Aanspreektitel: Mijneer De Minister of Mevrouw De Minister

Kleding:

(heren)

Blauwe boerenkiel, witte wanten, steek met zwarte veertjes en aan de rechterzijde een gouden tres waaronder een rood-wit-gele cocarde en aan de linkerzijde de letters "M.R" op een halfrond rood fond. De Ministerdas is rood met achterop het wapen van Oeteldonk. De das wordt aan de voorzijde bijeen gehouden door een dassenhouder waarop de letters O.C. Aan de achterzijde van de kiel komen geen clubinsignes e.d. voor. De broek is een pillow-broek.

Het Funktioneren:

De ministerraad, die in de eerste plaats bestuurlijk optreedt, funktioneert protocollair daar waar zij begeleidend optreedt uit hoofde van de functie en verantwoordelijkheid. Indien een minister niet uit hoofde van zijn functie optreedt hoeft hij zijn kleding als minister niet te dragen.

Kleding:

(dames)

Brabants zondags-boerinnenkostuum. Zij draagt een speciale speld met de letters M.R.

Het functioneren van de vrouwelijke minister is als van de heren

 

Stokperdjes:

De "veulens" uit de stoeterij van de prinselijke ruiterij. Bestaande uit 12 ruiters onder leiding van een Opperhofstalmeester. Deze laatste is verantwoordelijk voor de stokpaarden en de kleding van hun berijders en ook voor het ordelijk optreden. Zij nemen deel aan de intocht en gaan vooraf aan de biezenpèrtjes. Beidegroepen (biezenpèrdjes en stokpèrdjes) stellen zich vóór de intocht op ter inspectie door Z.K.H. en gaan vooraf aan het protocollaire gedeelte van de optocht.

 

De Hofkapel:

Zij vormt de muzikale entourage van Z.K.H. in diens hofhouding. Zij ontvangt de Prins op carnavalszondag aan het station en verwelkomt hem met het volkslied. Dit wordt op het stadhuis herhaald, direct na zijn aankomst aldaar, alsmede tijdens het Open Hof vóór de troonrede en aonspraok. Zij functioneert verder in overleg met de Minister Van Protocol.

 

Minister Van Staat:

Zij vormen samen de Raad van State. Hun kleding bestaat uit een boerenkiel en Amadeiro-das en zijn getooid met een grijze hoge hoed waarop links op de rode ondergrond de letter "A" is ingeborduurd. Verder is de hoed voorzien van een rood-wit-gele band (rood boven). Wanneer zij collectief optreden, hetgeen als vrijblijvend dient te worden beschouwd is hun voorzitter verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

 

VolksLied:

Dit dient tenminste door de hofkapel gespeeld te worden bij aankomst van Z.K.H. aan het station, bij het ontvangst op het stadhuis en vóór de troonrede tijdens het Open Hof en verder wanneer het protocol dit vereist.

 

Prinsenlied:

Officieel getiteld "zang van den troubadour", wordt gezongen door de hoftroubadour tijdens het Open Hof direct ná het spelen van het volkslied en verder wanneer het protocol dit vereist. 

 

Zomerpaleis:

Het 3 daagse verblijf van Z.K.H. en Adjudant. De beheerder van de ordenaoris is verantwoordelijk voor het uitsteken van de Oeteldonkse vlag + wimpel + kroon bij aanwezigheid van Z.K.H.

 

Vendrig:

Aanspreektitel: Daantje Woenders

Kleding: Boerenkiel met pet. Speciaal schild met opschrift "vendrig" draagriem voor het Oeteldonks vaandel.

Het Fuctioneren:

Hij treedt op bij de intocht, stadhuis, Open Hof, onthulling van Knillis, optocht en daar waar de Minister van Protocol zijn aanwezigheid gewenst acht.

Algemeen:

Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het vaandel en zorgt dat dit waardig gepresenteerd wordt.

 

Veurrijers:

Treden alleen op bij de optocht.

Errumbestuur:

Rijdt alleen mee in de optocht.

Diverse Hofdignitarissen:

Zoals daar bijvoorbeeld zijn: Hoftroubadour, Hofpianist, Hofarts, Hofkoetsier, Hoffotograaf, Hofnaaister, Hofsmid, Hofkapper. Zij worden op voordracht van de protocolcommissie door de Ministerraad benoemd.

Algemeen

Hofspelers in functie, hier boven genoemd, kunnen slechts van het mannelijk geslacht zijn, met uitzondering van de ministerraad.

 

Het jeugdministerie behoort een afspiegelijng te zijn van het "grote" gebeuren.

 

_________________xx__________________

 

 

 

ontwerp: idfiks | iov c.v. De Vrolijke Vagebonden // site laatst bijgewerkt: 05-11-2021